Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Kommentatorer

Vu-graph (Rama) kommentatorer, for eks. under overføringer på BBO kan av og til være frustrerende å høre på. Noen av dem er bra, men mange virker å være mer opptatte av å fremheve seg selv og fortelle hva de ville gjort (som regel noe som er bedre enn spilleren ved bordet gjør), helt uten å tenke på at de og de som sitter og ser på har tilgang til alle 52 kort. En god kommentator forsøker å sette seg inn i situasjonen det er for spilleren som kun ser sine egne kort og blindemanns. Det er også vanlig at kommentatorer blir for påvirket av at de har tilgang til åpne kort og dermed ikke tenker seg nok om for å analysere hva spilleren egenlig satser på hvis en rett-frem spilleplan virker fordi det sitter slik eller sånn. Her er et eksempel fra en BBO-overføring lørdag.

Ashley Bach fra New Zealand er en fantastisk bridgespiller, helt klart i verdensklasse. Her var han veldig aggressiv i meldingene da han åpnet med 4 spar. Ikke unaturlig meldte makkeren 6 spar som er en ganske bra kontrakt selv om den kanskje er litt i hardeste laget.

Vest spilte ut kløver konge til esset. En kløver ble stjålet før spar til damen og så esset fortalte at det var en spartaper. Nå spilte Ashley hjerter ess og lot hjerter dame seile. Det ble helt feil, vest vant med kongen og hadde beten for trumfkongen.

Kommentatorene var nådeløse. Denne kontrakten burde vært vunnet, sa de. For de så jo alle kortene og kunne se at ved å spille hjerter til damen som holder, så hjerter ess som feller kongen blir det to hjerteravkast for ruteren. Det er selvsagt en reel sjanse å spille på, hjerter konge i saks, enten dobbel eller tredje.

Bach spilte derfor helt uten en plan, sa kommentatorene.

Er det riktig? Kan det være slik at en spiller av Bachs kaliber spilte helt uten en plan i en slem, i en viktig lagkamp?

Selvsagt spilte ikke Bach uten en plan. Han hadde sett at vest hadde spar konge og kløver K-Q (minst), så sjansen for hjerter konge hos øst er ganske stor. Men det hjelper ikke, sier du? Det blir bare ett ekstra stikk i hjerter ved å spille på å presse ut hjerter konge mot trumf, og da blir det en rutertaper uansett?

Nei, det er ikke sikkert.

Sjansen hvis øst har hjerter konge er at han også har minst fem hjerter og minst tre ruter. Da er han overmoden for en skvis. Flytt hjerter konge over til østs hånd og se hva som skjer. Vest får sparstikket sitt, og spillefører tar altså for hjerter ess og spiller damen. Om øst har kongen dekker han kanskje, men om han gjør det eller ikke spiller ingen rolle. La oss si han dekker. Da tas alle sparstikkene, og siden han med hjerterholdet (for å holde et større kort enn nords fjerde hjerter) også har tre ruter blir han skviset sønder og sammen. Sluttposisjonen blir i så fall slik hvis altså hjerter konge bytter plass fra vest til øst):

 

Spillefører har altså gitt bort ett stikk til trumfkongen, presset ut ØSTS hjerter konge mot trumf og kastet en ruter på godspilt hjerterstikk (det blir samme posisjon om ikke den godspilte hjerter knekt er innkassert og ligger igjen hos nord, og øst har en hjerter til, syd en ruter til).  På spar 4 med ruteravkast fra nord kan ikke øst finne noe godt avkast, han må gi spillefører for nords hjerter, eller gi opp ruterholdet.

Om altså kun ett kort hadde byttet plass ville neppe kommentarene omtalt spilleførers måte å spille på som planløs...  

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.